Gallery
Welkom bij Dreumel

‘t Schutlaken verhuist residentie

Carnaval 2.0 
 
Sinds jaar en dag vierde cv ´t Schutlaken carnaval in haar residentie, Zaal ’t Centrum. In februari ontving ’t Schutlaken het bericht dat uitbaters Jan en Mariëlle Bouman een andere koers gaan varen en hun focus meer gaan leggen op de brasserie. ´t Schutlaken moest op zoek naar een alternatief.
 
Al snel werden er verkennende gesprekken opgestart met het bestuur van MFA d´n Hoender. 
 
Vrijwel vanaf het begin namen ook de Bianca en Leon Voss, van Café d´n Hoender, deel aan deze gesprekken. De intentie werd uitgesproken om gezamenlijk als 3 partijen van carnaval 2.0 in Dreumel een succes te maken. 
 
Voorzitter Anja van Wezel van cv ’t Schutlaken voelde vooral een warm welkom van zowel het bestuur van d´n Hoender als van Bianca en Leon. “Vanaf het begin merkten we zeer positieve grondhouding bij beide partijen, dat gaf vertrouwen om er samen iets van te maken.” 
 
Ook voor MFA d´n Hoender biedt dit de kans om meer inhoud te gaan geven aan de doelstellingen. Voorzitter Bert Kooijmans benoemt de mogelijkheden die zich nu aandienen om alsnog aan MFA d’n Hoender de gewenste inhoud te kunnen geven, namelijk dorpshart van Dreumel. Nu meer verenigingen in Dreumel de weg vinden naar het MFA zal dit zeker de sociale samenhang en het gemeenschapsgevoel in het dorp Dreumel bevorderen. 
 
Zowel ´t Schutlaken als het bestuur van MFA d´n Hoender zien dat het Café d´n Hoender er alles aan zal doen om de nieuwe uitdagingen aan te gaan. Met veel enthousiasme pakken Bianca en Leon hun nieuwe rol op.
 
Secretaris Harold van der Heide van ´t Schutlaken vult nog aan: “Het bestuur van ´t Schutlaken kan volmondig ja zeggen tegen de samenwerking omdat zij zich gesteund voelt door haar leden. ´t Schutlaken ziet het als een nieuwe kans. De leden gaven ons mee om carnaval in 2022 goed op de kaart te gaan zetten. Dat gaan we dan ook doen. We gaan er een mooi feest van maken, met een goed programma en met artiesten die vele mensen op de been gaan brengen.”
 
Op dinsdag 20 juli werden de maanden van voorbereidingen afgesloten met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Om te beginnen gaan de drie partijen de overeenkomst aan voor de komende 5 jaar. De drie partijen, MFA d´n Hoender, Café d´n Hoender en cv ´t Schutlaken zetten carnaval in Dreumel weer in de steigers!

Carnavalsoptochten 2021 gaan niet door

In verband met de coronamaatregelen zijn de carnavalsverenigingen van West Maas en Waal en Druten bij elkaar geweest over wat te doen met de optochten in 2021.

Gezien de coronaregels en mogelijke aanscherping hiervan, is het niet te verwachten dat de situatie snel zal verbeteren. Het besmettingsgevaar van het coronavirus brengt een te groot gezondheidsrisico met zich mee voor zowel bezoekers als deelnemers. Om eventuele bouwers geen onnodig risico te laten lopen, vinden we het niet verantwoord om in februari een eventuele optocht te organiseren. Daarom besluiten we nu al dat de optochten in beide gemeenten in géén geval door zullen gaan. Over andere carnavalsactiviteiten zijn de verenigingen het in de basis wel eens, dat met de huidige regelgeving, carnaval niet normaal gevierd kan worden. Wat ze daarover definitief zullen besluiten, laten de verenigingen later nog weten.

We vinden het jammer dat de optochten volgend jaar niet plaats kunnen vinden. Echter de gezondheid staat altijd voorop.

't Schutlaken huldigt de oudste en jongste inwoner van Dreumel

’t Schutlaken huldigt oudste en jongste inwoner 

Dinsdag 25 februari jl. is tijdens de carnavalsochtend in zorgcentrum St. Barbara de oudste inwoonster van Dreumel gehuldigd door Prins Martijn d’n Urste en Adjudant Tom. Voor het derde jaar is dit mevrouw Van den Boom-van Leur. Zij is 98 jaar. De jongste inwoner, geboren op de mooie datum 20-02-2020, was nog te klein om te komen. Dit is Oscar van den Boogaard. De Prins heeft hem thuis gehuldigd. Oscar is de zoon van Pieter van den Boogaard en Ellen van Rhijn.
Ook is deze middag voor het eerst het “zonnetje van Barbara” gekozen. Een eretitel voor iemand die heel verdienstelijk is voor de gemeenschap. Deze eretitel is gegeven aan Riet Gerritsen-Lamers. Zij heeft zich 33 jaar ingezet voor de Dreumelse gemeenschap en ook in het bijzonder bij Zorgcentrum St. Barbara. Het was een hele gezellige ochtend waar de bewoners zichtbaar genoten hebben.

 

Pagina 1 van 17> >>

Beste Schutlakers, Schutlakerinnekes en bezoekers van buiten Dreumel oftewel van buiten 't Schutlakenrijk, van harte welkom op de website van de gezelligste Carnavalsvereniging van Maas en Waal, c.v.'t Schutlaken.

 

Vanaf 1966 tot en met heden neemt Carnavalsvereniging een belangrijke plaats in in Dreumel. Vanaf haar oprichting zorgt 't Schutlaken er al voor dat er met Carnaval en in de weken vooraf een bruisend, gezellig en actief carnavalsfeest wordt georganiseerd.

Op deze website vindt u alle belangrijke en nuttige informatie over Carnaval in 't Schutlakenrijk. Tevens zullen wij hier zo veel mogelijk informatie (proberen te) plaatsen van alle activiteiten.
Wil je echt op de hoogte blijven van onze vereniging, houd dan onze facebookpagina in de gaten! Daar worden ook de foto's van onze activiteiten geplaatst.

 

Namens het bestuur en alle leden van c.v. 't Schutlaken wensen wij je een hele gezellige Carnaval toe.

 

.