Gallery
Welkom bij Dreumel

We hebben jullie gemist!

Carnaval 2020 en daarna heel lang niets.

Maar we hebben niet stil gezeten. Net als vele andere verenigingen kregen we het bericht dat Zaal het Centrum niet langer de plek zal zijn waar wij onze activiteiten kunnen organiseren. Een begrijpelijk besluit wat wij respecteren. De goede herinneringen aan de prinsverkiezingen, de pronkzittingen en carnaval in zaal ´t Centrum zullen we koesteren.

We hebben in goed overleg met het bestuur van D´n Hoender en met Leon en Bianca van café d´n Hoender op de achtergrond veel werk verricht om carnaval 2022 op de kaart te gaan zetten. We voelen ons welkom in d´n Hoender en zien nieuwe kansen om er met alle Schutlakers en Schutlakerinnekes een mooi feest van maken. 

In de maand september bestaat carnavalsvereniging ´t Schutlaken 55 jaar. Een feest zat er helaas niet in.  In plaats daarvan gaan we alles op alles zetten om carnaval 2022 spraakmakender en grootser dan ooit te maken. We bereiden een heel mooi programma voor. Kosten noch moeite worden gespaard. 

Op zaterdag 6 november is de aftrap. Dan organiseren wij een feestavond waarbij tevens de nieuwe prins zal worden bekend gemaakt.

Wij hebben er goede hoop op dat, gelet op de laatste corona-ontwikkelingen, dit feest door kan gaan. 

Wie gaat Martijn d´n Urste opvolgen? Altijd een spannend moment en waarvoor wij een mooie presentatie zullen voorbereiden 

Tijdens deze feestavond heeft u de kans om te komen kijken hoe wij d´n Hoender omtoveren in een feestpaleis. Een voorproefje voor carnaval en dat wil je niet missen. 

Op zondag 7 november zal dan vervolgens de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses gekozen worden. Dan zullen de opvolgers van prins Noud d´n Urste en prinses Elke d´n Urste bekend worden. 

Daarnaast zullen we deze middag voor het eerst een Prinsreceptie organiseren. Iedereen in Dreumel, alle verenigingen, alle vriendengroepen en carnavalsgroepen en zeker ook familie en vrienden van de prins, ja iedereen is welkom om dan de nieuwe prins van ´t Schutlaken te feliciteren. 

Onze dansgarde is wel doorgegaan met het oefenen voor nieuwe dansen. En eindelijk is het dan zo ver dat ze weer eens kunnen optreden in dit prinsverkiezingsweekend. Wij zijn heel benieuwd en kunnen haast niet wachten!

Kortom… noteer 6 en 7 november 2021 in uw agenda. De aftrap voor carnaval 2022. Zorg dat je erbij bent. 

Volg de verdere informatie op dit weekblad en op onze website www.schutlaken.nl en op de social media. 

‘t Schutlaken verhuist residentie

Carnaval 2.0 
 
Sinds jaar en dag vierde cv ´t Schutlaken carnaval in haar residentie, Zaal ’t Centrum. In februari ontving ’t Schutlaken het bericht dat uitbaters Jan en Mariëlle Bouman een andere koers gaan varen en hun focus meer gaan leggen op de brasserie. ´t Schutlaken moest op zoek naar een alternatief.
 
Al snel werden er verkennende gesprekken opgestart met het bestuur van MFA d´n Hoender. 
 
Vrijwel vanaf het begin namen ook de Bianca en Leon Voss, van Café d´n Hoender, deel aan deze gesprekken. De intentie werd uitgesproken om gezamenlijk als 3 partijen van carnaval 2.0 in Dreumel een succes te maken. 
 
Voorzitter Anja van Wezel van cv ’t Schutlaken voelde vooral een warm welkom van zowel het bestuur van d´n Hoender als van Bianca en Leon. “Vanaf het begin merkten we zeer positieve grondhouding bij beide partijen, dat gaf vertrouwen om er samen iets van te maken.” 
 
Ook voor MFA d´n Hoender biedt dit de kans om meer inhoud te gaan geven aan de doelstellingen. Voorzitter Bert Kooijmans benoemt de mogelijkheden die zich nu aandienen om alsnog aan MFA d’n Hoender de gewenste inhoud te kunnen geven, namelijk dorpshart van Dreumel. Nu meer verenigingen in Dreumel de weg vinden naar het MFA zal dit zeker de sociale samenhang en het gemeenschapsgevoel in het dorp Dreumel bevorderen. 
 
Zowel ´t Schutlaken als het bestuur van MFA d´n Hoender zien dat het Café d´n Hoender er alles aan zal doen om de nieuwe uitdagingen aan te gaan. Met veel enthousiasme pakken Bianca en Leon hun nieuwe rol op.
 
Secretaris Harold van der Heide van ´t Schutlaken vult nog aan: “Het bestuur van ´t Schutlaken kan volmondig ja zeggen tegen de samenwerking omdat zij zich gesteund voelt door haar leden. ´t Schutlaken ziet het als een nieuwe kans. De leden gaven ons mee om carnaval in 2022 goed op de kaart te gaan zetten. Dat gaan we dan ook doen. We gaan er een mooi feest van maken, met een goed programma en met artiesten die vele mensen op de been gaan brengen.”
 
Op dinsdag 20 juli werden de maanden van voorbereidingen afgesloten met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Om te beginnen gaan de drie partijen de overeenkomst aan voor de komende 5 jaar. De drie partijen, MFA d´n Hoender, Café d´n Hoender en cv ´t Schutlaken zetten carnaval in Dreumel weer in de steigers!

Carnavalsoptochten 2021 gaan niet door

In verband met de coronamaatregelen zijn de carnavalsverenigingen van West Maas en Waal en Druten bij elkaar geweest over wat te doen met de optochten in 2021.

Gezien de coronaregels en mogelijke aanscherping hiervan, is het niet te verwachten dat de situatie snel zal verbeteren. Het besmettingsgevaar van het coronavirus brengt een te groot gezondheidsrisico met zich mee voor zowel bezoekers als deelnemers. Om eventuele bouwers geen onnodig risico te laten lopen, vinden we het niet verantwoord om in februari een eventuele optocht te organiseren. Daarom besluiten we nu al dat de optochten in beide gemeenten in géén geval door zullen gaan. Over andere carnavalsactiviteiten zijn de verenigingen het in de basis wel eens, dat met de huidige regelgeving, carnaval niet normaal gevierd kan worden. Wat ze daarover definitief zullen besluiten, laten de verenigingen later nog weten.

We vinden het jammer dat de optochten volgend jaar niet plaats kunnen vinden. Echter de gezondheid staat altijd voorop.

Pagina 1 van 18> >>

Beste Schutlakers, Schutlakerinnekes en bezoekers van buiten Dreumel oftewel van buiten 't Schutlakenrijk, van harte welkom op de website van de gezelligste Carnavalsvereniging van Maas en Waal, c.v.'t Schutlaken.

 

Vanaf 1966 tot en met heden neemt Carnavalsvereniging een belangrijke plaats in in Dreumel. Vanaf haar oprichting zorgt 't Schutlaken er al voor dat er met Carnaval en in de weken vooraf een bruisend, gezellig en actief carnavalsfeest wordt georganiseerd.

Op deze website vindt u alle belangrijke en nuttige informatie over Carnaval in 't Schutlakenrijk. Tevens zullen wij hier zo veel mogelijk informatie (proberen te) plaatsen van alle activiteiten.
Wil je echt op de hoogte blijven van onze vereniging, houd dan onze facebookpagina in de gaten! Daar worden ook de foto's van onze activiteiten geplaatst.

 

Namens het bestuur en alle leden van c.v. 't Schutlaken wensen wij je een hele gezellige Carnaval toe.

 

.