‘t Schutlaken verhuist residentie

Sinds jaar en dag vierde cv ´t Schutlaken carnaval in haar residentie, Zaal ’t Centrum. In februari ontving ’t Schutlaken het bericht dat uitbaters Jan en Mariëlle Bouman een andere koers gaan varen en hun focus meer gaan leggen op de brasserie. 't Schutlaken moest op zoek naar een alternatief.

Al snel werden er verkennende gesprekken opgestart met het bestuur van MFA d´n Hoender.

Vrijwel vanaf het begin namen ook de Bianca en Leon Voss, van Café d´n Hoender, deel aan deze gesprekken. De intentie werd uitgesproken om gezamenlijk als 3 partijen van carnaval 2.0 in Dreumel een succes te maken.

Voorzitter Anja van Wezel van cv ’t Schutlaken voelde vooral een warm welkom van zowel het bestuur van d´n Hoender als van Bianca en Leon. “Vanaf het begin merkten we zeer positieve grondhouding bij beide partijen, dat gaf vertrouwen om er samen iets van te maken.”

Ook voor MFA d´n Hoender biedt dit de kans om meer inhoud te gaan geven aan de doelstellingen. Voorzitter Bert Kooijmans benoemt de mogelijkheden die zich nu aandienen om alsnog aan MFA d’n Hoender de gewenste inhoud te kunnen geven, namelijk dorpshart van Dreumel. Nu meer verenigingen in Dreumel de weg vinden naar het MFA zal dit zeker de sociale samenhang en het gemeenschapsgevoel in het dorp Dreumel bevorderen.

Zowel ´t Schutlaken als het bestuur van MFA d´n Hoender zien dat het Café d´n Hoender er alles aan zal doen om de nieuwe uitdagingen aan te gaan. Met veel enthousiasme pakken Bianca en Leon hun nieuwe rol op.

Secretaris Harold van der Heide van ´t Schutlaken vult nog aan: “Het bestuur van ´t Schutlaken kan volmondig ja zeggen tegen de samenwerking omdat zij zich gesteund voelt door haar leden. ´t Schutlaken ziet het als een nieuwe kans. De leden gaven ons mee om carnaval in 2022 goed op de kaart te gaan zetten. Dat gaan we dan ook doen. We gaan er een mooi feest van maken, met een goed programma en met artiesten die vele mensen op de been gaan brengen.”

Op dinsdag 20 juli werden de maanden van voorbereidingen afgesloten met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Om te beginnen gaan de drie partijen de overeenkomst aan voor de komende 5 jaar. De drie partijen, MFA d´n Hoender, Café d´n Hoender en cv ´t Schutlaken zetten carnaval in Dreumel weer in de steigers!

‘t Schutlaken verhuist residentie